Hyvät tulevien ykkös- ja kakkosluokkalaisten huoltajat,

nyt on aika hakea lapsellesi iltapäivätoimintapaikkaa lukuvuodelle 2021-2022. Hakuaika on 8.1- 10.5.2021. Hakemus löytyy Wilman ”Hakemukset ja päätökset” välilehdeltä. Päätökset julkaistaan Wilmassa viikolla 20.

Haethan paikkaa hakuajan puitteissa, sillä paikan saaminen hakuajan jälkeen ei ole välttämättä mahdollista. Iltapäivätoiminnan ryhmät perustetaan hakuaikana hakeneiden ensimmäisen vuosiluokan sekä erityisen tuen oppilaiden määrän mukaan. Mikäli ryhmiin jää vapaita paikkoja, sijoitetaan niihin toisen vuosiluokan oppilaita. Tilanteessa, jossa tasavertaisia hakijoita on enemmän kuin vapaana olevia paikkoja, paikan saaja arvotaan.

Espoon kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2021 talousarviossa, että iltapäivätoiminnan määrärahaa vähennetään. Tämän vuoksi iltapäivätoimintapaikan saa 2. luokan oppilaista vain pieni osa. Siksi toivomme, että haet iltapäivätoiminnan paikkaa 2. luokkaa käyvälle lapselle vain, jos iltapäivätoimintaan osallistuminen on hänelle välttämätöntä (esim. molemmat huoltajat kokopäivätyössä tai opiskelevat täysipäiväisesti).

Lisätietoja iltapäivätoiminnan lapsivalinnoista

www.espoo.fi/iltapaivatoiminta

iltapaivatoiminta@espoo.fi